Konservatives spidskandidat til valget 2017

Konservativ spidskandidat til kommunalvalget 2017 :

HENRIK SONNE-SCHMIDT

50 år, uddannet ingeniør og arbejder som rådgivende ingeniør hos Rambøll.

Har boet over 40 år i Nyborg – dog afbrudt af længerevarende ophold i  bl.a. Tyskland, Rusland & Schweiz i forbindelse med arbejdsmæssige projekter.

Henrik kender kommunen rigtigt godt – og har via sin politiske interesse ”historien med”,  i forhold til de beslutninger og tiltag der er foretaget på Østfyn gennem årene.

Partiets spidskandidat blev medlem af de konservative for knap 30 år siden og blev hurtigt valgt ind i vælgerforeningens bestyrelse og har tidligere været kandidat og haft forskellige andre tillidsposter lokalt. Det er således ikke nogen impulsiv handling at stille op for de konservative til kommunalvalget i 2017.

Om sin grundholdning fortæller Henrik Sonne-Schmidt :

Fundamentet for mig som konservativ, er den sunde fornuft med respekt for samfundet, individet samt ansvar for den svage. Med en god økonomisk politik kan vi både værne om de svage og samtidigt udvikle og sikre kommunens drift for alle i Nyborg kommune – både borgere og virksomheder.

Mit fokus er fortsat god udvikling for kommunen og planer for  fremtiden bl.a. med stillingtagen til hvor  kommunen skal  bevæge sig hen. Her tænker jeg på  byudvikling og bosætning,  erhverv samt fokus på hvordan land og by  hænger sammen for hele kommunen – ikke kun Nyborg by – men også inklusive Ullerslev og  Ørbæk.

På de konservatives velbesøgte opstillingsmøde blev der udtrykt stor tilfredshed med bestyrelsens forslag til spidskandidat. Med Henrik Sonne-Schmidt i byrådet vil både kolleger og embedsmænd opleve en ualmindelig kompetent og vidende person der er godt inde i sagerne, den lokale udvikling og kender gode eksempler fra andre byer i både ind- og udland, lovede vælgerforeningens formand Henrik Boeriths. Han tilføjede, at målet er at få to medlemmer af byrådet ved det kommende valg. Den resterende opstillingsliste blev også godkendt og præsenteres efterfølgene.