Ælrepolitik

Nyborg kommune – et trygt sted at blive gammel

Antallet af ældre vil de næste 10 år stige eksplosivt. I Nyborg kommune vil der i 2027 være 2.766 borgere over 80 år. En stigning på 51% i forhold til i dag. Dette vil stille store krav til den service og de tilbud Nyborg Kommune skal tilbyde og levere på plejeområdet.

Et samfund skal måles på hvordan det behandler de svageste i samfundet.

De ældre er lige så forskellige og har lige så forskellige behov som andre borgere i samfundet. Udbuddet af kommunal service skal derfor afspejle denne forskellighed. ”Længst muligt i eget hjem” skal være et tilbud, ikke nødvendigvis et mål i sig selv.

Vi Konservative mener at ”man skal blive i eget hjem, så længe man ønsker det og føler sig tryg ved det”. Trygheden er det væsentlige, det gælder såvel den fysiske som den psykiske.

 

Et område der kræver øget opmærksomhed, er pårørende-politik. Hjemmeboende med en demensramt ægtefælle er ofte i en meget belastet situation. Det ses ofte at den dementrammes pårørende kan blive ”kørt ned” af den opgave og de byrder det er at passe en demensramt.

Vi Konservative mener at kommunen skal prioritere dette område med fokus på optimal mulighed for aflastning for de pårørende. Det giver ikke mening at pårørende slides ned.

 

Der har været stor debat omkring plejehjemmene i Kommunen. Det har drejet sig om placering, antal, størrelser, lukninger, udbygning og eventuel nybygning. Byrådet har besluttet at der senest i 2021 skal tages stilling til fremtidens plejecenterstruktur.

Vi Konservative mener at der skal være konstant fokus på eventuelle nye behov for ændringer i kommunens pleje tilbud.

Der fokuseres meget på plejehjemsstruktur, velfærdsteknologi etc., men der tales ikke meget om ”de varme hænder”. Vi ønsker at sikre at Nyborg Kommune er en attraktiv arbejdsplads for de mange dygtige medarbejdere, som er ansat til at pleje vore ældre borgere i kommunen.

Vi Konservative mener at der skal være ekstra fokus på at udvikle både lederne og medarbejderne med henblik på at skabe større jobtilfredshed og et bedre arbejdsmiljø. Det skal være attraktivt at være ansat i ældreplejen i Nyborg Kommune.

Tilfredse motiverede medarbejdere og dygtige ledere i kommunens ældrepleje er forudsætningen for at skabe trygge rammer for vore plejekrævende ældre.

 

Det Konservative Folkeparti i Nyborg mener IKKE at en værdig ældrepleje i Nyborg Kommune skabes ved hjælp af nye mursten, men først og fremmest ved velmotiverede medarbejdere med varme hænder.