Børn- unge- og skolepolitik

Mulighederne for børnepasning, skolegang og ungdomsskolernes tilbud er alle elementer der påvirker bosætning i vores kommune

BØRN          Valgfrihed er vigtig, derfor mener vi konservative, at der skal være så mange ”varer på hylderne” som muligt, således at hver familie kan vælge den pasningsform af sit barn, som passer ind i familiens hverdag.      Derfor vil vi arbejde for, at have dagplejemødre både private og offentligt ansatte, specielt i kommunens yderområder, da rigtig mange forældre ønsker en rolig og tryg hverdag for deres barn hos en dagplejemor, som også bor tæt på familiernes bopæl. De forældre der foretrækker vuggestuer, skal selvfølgelig også kunne have denne mulighed. Det er en kæphest for os konservative, at børnepasningen kan ske i rimelig afstand fra familiernes bopæl.

 

SKOLER       Det er vigtigt med et bredt udvalg af skoler, som er tilfældet i Nyborg kommune, her er både privatskoler, friskoler samt folkeskoler, det giver forældre og børn en mulighed for, at finde det helt rigtige tilbud til det enkelte barn.

Vi konservative støtter at der oprettes ”profilskoler” især i satellitafdelingerne af folkeskolerne vil der være mulighed for at tiltrække elever, hvis den enkelte afdeling kan tilbyde noget unikt. Der er masser af muligheder ; idræt, musik, kost etc. Kort sagt styrk satellit-skolerne samt de lokale samfund, som bør have en skole i nærområdet.

Drop de lange skoledage ! Det konservative Folkeparti mener ikke børn skal være i skole så længe, at det går ud over fritid og venner.

Vi konservative mener at nye friskoler/private skoler bør støttes af Nyborg kommune. Kommunen skal IKKE modarbejde at der etableres lovlige skoler, det giver mangfoldighed samt valgmuligheder for borgerne. Og tit også liv i udkanten af kommunen.

Vi konservative mener at folkeskolen skal styrkes. Folkeskolen fravælges i større og større grad. Her er store opgaver der skal løses på Christiansborg, såsom inklusion, antallet af elever, materialer etc,

Vi vil lokalt gøre folkeskolen bedre, med de midler der nu er til rådighed indenfor lovgivning samt økonomi.

Det er en konservativ mærkesag, at konfirmationsundervisningen placeres i skoletiden. Sådan har det altid været – og skolerne skal ikke presse folkekirken til at denne vigtige undervisning foregår på linje med fodboldtræning og blokfløjtespil ! 

 

UNGE           Ungdomsskolerne skal fortsat have de rigtige tilbud på hylderne.

Vi konservative ønsker der bygges bedre bro imellem de unge og de lokale virksomheder. Det kan være i form af ungdomsmesser, virksomhedspraktik, foredrag på skolerne, virksomhedsbesøg, skoleopgaver med problemstillinger fra ”den rigtige verden” eller i form af portræt af en virksomhed.

Med baggrund i ovenstående vil vi skabe bedre mulighed for virksomhederne til at rekruttere talenter, og forhåbentlig vil det være medvirkende til, at de unge vælger at blive boende i Nyborg efter endt uddannelse.

Ovenstående skal naturligvis ske i samarbejde med skolerne i Nyborg kommune. Her bør der være afsat økonomiske midler til transport, foredrag, virksomhedsbesøg således det ikke skal tages af den daglige drift, endelig bør der kunne inddrages rigtige problemstillinger fra virksomhederne i undervisningen, således at børnene også fagligt vil kunne få glæde af dette tiltag.