Borgmester Muhs misinformerer !

Læserbrev til Fyens Stiftstidende 21. april 2020 

Jeg føler mig nødsaget til, at kommenterer på borgmester Kenneth Muhs’s læserbrev fra 20. april.

Her skriver borgmesteren, at regionen har sagt at der ikke skal renses op!!! Det er for så vidt rigtigt, men det samme, som kun at citerer folk for dele af deres udsagn.

Det er korrekt, at det i forhold til lovgivningen for regionerne, ikke placerer opgaven med en eventuel oprensning af Lynfrostgrunden i regionen.  Vi fra regionen er sat i verden til at beskytte grundvand og overfladevand (fjorden og Storebælt) og her giver forureningen ikke anledning til, at vi i regionen gør noget. Mange af vores eksperter og kompetente fagfolk har gennem prøver, viden og historik skrevet rapporter og svar, som klart viser, at her er en grund som er meget forurenet, men at det ikke er regionens ansvar, at rense op, da forureningen ikke påvirker grundvand eller overfladevand.

Men at borgmesteren går så langt, som at citere regionen for at der ikke skal renses op, det er forkert!!!!

Jeg bakker som politiker fuldt op, bag den afgørelse vi har truffet i regionen, men som privatperson har jeg det da svært med, hvis det fra borgmesterens side bliver tolket som et frikort, i forhold til en oprensning.

Michael Nielsen, Langeskov

Regionsrådsmedlem for Det konservative Folkeparti – og medlem af Regionens miljøudvalg