Nyborg Slot – projektet skal gennemføres

Mai Mercado (C) og Erling Bonnesen (V)

Nyborg Slot er en vigtig del af danmarkshistorien. Slottet er blevet flot renoveret indvendig, klar til at danne rammer for fysisk at fremvise formidlingen og fortællingerne om vigtige perioder i danmarkshistorien. Danmarks første grundlov i form af en håndfæstning blev skrevet og beseglet i Danehofsalen på Nyborg Slot i år 1282 af kongen Erik Klipping. Kongens enevældige magt blev indskrænket og magtudøvelsen i Danmark skulle foregå lovbestemt. Der henvises også til Kong Valdemar Sejr, Dronning Margrete 1 og andre vigtige historiske begivenheder og beskrivelser. Alt sammen meget vigtige dele af Danmarks historie, hvor Nyborg Slot var centrum for begivenhederne.

 

“Det skal naturligvis vises og fortælles i de flotte rammer på Nyborg Slot, der nu indvendig er klar til ibrugtagning.”

 

Det er en vigtig del af vores kulturhistorie og vores kulturarv. Det skal naturligvis vises og fortælles i de flotte rammer på Nyborg Slot, der nu indvendig er klar til ibrugtagning.

Derfor er det meget ærgerligt, at ingen kan komme ind og se det, fordi projektet, der skal gøre det muligt med indgangsparti og lokaler til formidling af en del af historien, er blevet underkendt i en meget snæver afgørelse i klagenævnet.

Stor ros til Østfyns Museer, Nyborg Byråd, fondene som vigtig del af finansieringen og alle som bidrager og arbejder for at projektet skal lykkes, trods udfordringerne med godkendelse af projektet. Det er et rigtig godt projekt, der foreligger. Det er blevet til igennem flere år lang lokal proces med stor opbakning. Det er vores klare holdning, at det projekt skal gennemføres.

Vi tog derfor initiativ til og fik med et bredere flertal af partier skabt grundlag og flertal for en aftale med kulturministeren til, at vi i Folketinget er klar til at køre projektet igennem Folketinget på en anlægslov, når finansieringen er på plads. Stor tak til opbakningen fra flere partier i Folketinget og til kulturministeren.

Anlægslove er velkendte i Folketinget til at skabe det demokratiske og lovmæssige grundlag, til at iværksætte og gennemføre projekter, som staten er en part i. Staten er part i Nyborg Slot, da staten ejer Nyborg Slot, så det er helt naturligt med en anlægslov til projektet. Vi er meget glade for, at det lykkedes at skabe bred politisk opbakning til anlægslov i Folketinget til Nyborg Slot.

Nu håber vi meget på, at det vil lykkes parterne at få finansieringen på plads, så vi kan komme videre og det rigtig gode Nyborg Slot-projekt kan blive igangsat. Vi giver ikke slip på Nyborg Slot projektet. Det skal gennemføres.

Læs læserbrevet her: https://fyens.dk/artikel/nyborg-slot-projektet-skal-gennemf%C3%B8res