Erhvervspolitik

Det er erhvervslivet, vi skal leve af

Gode rammer og vilkår for erhvervslivet er en af flere forudsætninger for, at man kan skabe overskud, vækst og ansætte medarbejdere.

Derfor skal vi forkæle erhvervslivet – så iværksættere og etablerede virksomheder har lyst til at slå sig ned i vores kommune.

Flere undersøgelser blandt arbejdsgiverforeningernes medlemmer, samt de selvstændige erhvervsdrivende der er medlemmer af vælgerforeningen, peger aktuelt på en positiv udvikling i kommunen:

  • Bedre dialog kommune og erhvervsliv imellem.
  • Hurtigere sagsbehandling i forvaltningen.
  • Vedtagelse af at dækningsafgiften skal være udfaset i 2019.

Det er gode og konstruktive skridt den rigtige vej! Det skal vi holde fast i.

Der hvor Det Konservative Folkeparti i Nyborg ønsker forbedringer er inden for områderne:

  • Hyppigere brug af lokale leverandører – her er Nyborg kommune dårligt placeret.
  • Endnu skarpere overholdelse af betalingsfristerne når kommunen skal betale.
  • Forbedret adgang til børnepasning, af hensyn til de ansattes hverdag.
  • Indgåelse af frivillige partnerskabsaftaler kommunen, erhvervsliv og erhvervsskoler imellem, med det formål af få flere lærepladser og tiltrække unge til erhvervsuddannelserne.

En stemme på en konservativ kandidat til kommunalvalget er en stemme på en øget fokus på erhvervslivets store betydning for de arbejdspladser, der skaber arbejde, skatteindtægter og dermed velfærd og service i Nyborg Kommune.