Fokus på kommunens opland

Konservative ønsker mere fokus og højere prioritering af landsbyerne i kommunen

Hvorfor?

Nyborg har en række meget attraktive og velfungerende landsbysamfund. Både naturskønne og logistisk velbeliggende i.f.t. både resten af Fyn og Vestsjælland. Uden for Nyborg by er ejendomspriserne en del lavere, hvilket giver gode muligheder for bl.a. børnefamilier til at etablere sig på ejendomsmarkedet.

To aktuelle undersøgelser viser, hvorfor bosætning på landet bør nyde større støtte og opmærksomhed:

  • Et flertal af danskere ønsker at bo tættere på naturen jf. både nationale undersøgelser og tendenser sporet blandt ejendomsmæglere.
  • Af borgere i Nyborg kommune er indbyggerene uden for Nyborg by mindre tilfredse med deres lokalområde, end dem i byen, viser en undersøgelse fortaget af Region Syddanmark.

Derfor vil Det Konservative Folkeparti i det kommende byråd arbejde for, at en god kommune bliver endnu bedre, ved at gøre det mere attraktivt at bo i kommunens opland.

 Hvordan?

  • Nye arbejdspladser er den naturlige generator for aktivitet og bosætning. Det er dog ikke en kommunal opgave at etablere arbejdspladser, men at støtte private tiltag i den retning. Det kan bl.a. ske ved at opprioritere hurtig, konstruktiv og servicemindede ekspedition i de relevante forvaltninger. Aktuelle undersøgelser viser, at dette område allerede er godt på vej.
  • Børnepasning er et væsentligt parameter når unge førstegangskøbere skal etablere sig. I alle kommunens lokalområder bør det være muligt at få lokale dagplejepladser når det underliggende børnetal viser, at der er et behov.
  • Transport til og fra lokalsamfundet er vigtigt – særligt for ældre. Der kan naturligvis ikke køre busser konstant mellem alle lokalsamfund, men erfaringerne med Telebusordningen skal analyseres og måske skal der informeres bedre om mulighederne. Der opfordres også til at man taler sammen i lokalsamfundene for at løse evt. transportproblemer borgerne imellem. Det medvirker også til at styrke sammenholdet.
  • Internetdækning er afgørende for både drift af virksomhed, skolegang, socialt netværk m.v. Kommunen skal presse på over for de relevante parter for at få bedre dækning i de dele af kommunen hvor det er et problem.
  • Renholdelse medvirker til glæde ved at bo et bestemt sted. Det er frustrerende hvis der flyder med affald. Landsbypedel-ordningen skal genindføres i samarbejde med de landsbyråd, der har vist engagement og ressourcer med at få opgaverne beskrevet under den tidligere ordning. I resten af oplandet er det Teknik- og Miljøafdelingens opgave at der ser lige så pænt ud som i Nyborg by.
  • Forsømte og faldefærdige ejendomme bør fortsat, via nedrivningspuljer, være mulige at få fjernet, inden for de rammer lovgivningen giver.
  • Profilering af by og land er en kommunal opgave, og allerede nu er man god til at tage hånd om tilflyttere generelt. Nyborg er en af de fynske kommuner med flest tilflyttere, og bl.a. kommunens hjemmeside er både professionel og informativ. Denne indsats skal både fastholdes og udbygges.

 Ovennævnte er de grundholdninger Det Konservative Folkeparti i Nyborg kommune vil arbejde for. Vi er meget positive over for samarbejde med alle parter der måtte have sammenfaldene synspunkter. 

Fokus på kommunens opland

Bl.a. børnepasning og at der bliver holdt rent og ryddeligt i området har betydning, når f.eks. førstegangskøbere overvejer at flytte på landet