Den der har evnen …..

Jeg blev konservativ fordi jeg mener at den der har evnerne også har pligten. Man har pligten til at engagere sig for – og i – det samfund man er en del af. Dette gælder i forhold til et erhvervsliv der har brug for stærke erhvervsprofiler, der skaber jobs og vækst, men det gælder også i forhold til et samfund, hvor vi skal sikre dem der ikke har mulighederne for at skabe deres eget eksistensgrundlag. Det internationale europæiske engagement i Europa, det forsvarspolitiske engagement og royalismen var endvidere pejlemærke for mit medlemsskab af Det Konservative Folkeparti.

Lars Thore Jensen