Vi forlanger regionens eksperter med til borgermødet om Lynfrosten

GENERALFORSAMLING I MILJØETS TEGN

Det politiske indlæg på de konservatives generalforsamling forleden, stod Michael Nielsen for, konservativt medlem af Regionsrådet og medlem af miljøudvalget

Det alt overskyggende emne var forureningen af Lynfrost-grunden.

På mødet i Region Syddanmarks Miljøudvalg d. 23. januar stillede Michael Nielsen 14 spørgsmål om forureningssagen til Miljøforvaltningen. Alt blev faktuelt belyst og de sagkyndige fastslog, at de aktuelle målinger, sammenholdt med de 20 år gamle målinger, tydeligt viser, at grundvand og drikkevand IKKE er truet af forureningen under Lynfrosten og at forureningen ikke har bredt sig. Selv med grundvandsstigning på 1 m vil forureningen ikke brede sig. Der fortages alligevel nye boreprøver for at udelukke al tvivl.

Hele Regionens miljøudvalg – fra Enhedslisten til Dansk Folkeparti – nikkede ja til sagsfremstillingen som betragtes som udtømmende og Regionens arbejde er dermed afsluttet.

Det forhold at Regionen ikke skal rense grunden, betyder efter de konservatives mening ikke, at det bør tillades at bygge på grunden. Flaskehalsen peger nu på kommunen, som efter vores mening bør iværksætte en oprensning. Det er nu eller aldrig – bliver der først bygget oven på giftgrunden, så er løbet kørt, lyder det fra de konservatives generalforsamling. Det er en konservativ mærkesag, at vi videregivet et miljø til de kommende generationer, som er bedre end det, vi selv overtog.

Regionen har tilbudt at stille eksperter til rådighed ved det borgermøde, borgmesteren har stillet i udsigt. Men kommunen har endnu ikke svaret. Fra konservativ side er det en klar forventning, at Regionens eksperter deltager, så der kan gives kvalificerede svar på de mange spørgsmål som borgerne har.

Det er således et krav, at kommunen oprenser grunden under Lynfrosten – og at den miljøkortlægges. Ud over dette, bør lokalplanen ikke give grønt lys til detailbutikker, når grunden er renset, efter de konservatives opfattelse.

 

På generalforsamlingen blev Henrik Boeriths genvalgt som formand, Micael Gertsen genvalgt til bestyrelsen og Oscar Ibsen fra KU blev nyvalgt til bestyrelsen.

 

på fotoet ses det gl. Tjærekompagni – hvor Lynfrosten senere blev opført