Medlemsmøde om valgresultatet, tirsdag d. 28. november

Alle medlemmer inviteres til orienterings- og evalueringsmøde tirsdag, d. 28. november kl. 19, hos CMO Teknik ApS, Nymarksvej 59.

Temaet er orientering om valgresultatet samt de forhandlinger og resultater der foreligger på dette tidspunkt. Vi håber også at der er et billede af, hvor mange repræsentanter vælgerforeningen skal bruge i diverse råd, nævn og udvalg i den kommende periode.

Efter den store indsats fra kandidater og medlemmer vil det også være hensigtsmæssigt med en evaluering af forløbet, mens det endnu er i klar erindring.

Vel mødt !

Med venlig hilsen

Bestyrelsen