Konservatives spidskandidat til valget 2017

Konservativ spidskandidat til kommunalvalget 2017 :

HENRIK SONNE-SCHMIDT

50 år, uddannet ingeniør og arbejder som rådgivende ingeniør hos Rambøll.

Har boet over 40 år i Nyborg – dog afbrudt af længerevarende ophold i  bl.a. Tyskland, Rusland & Schweiz i forbindelse med arbejdsmæssige projekter.

Jeg kender kommunen rigtigt godt – og har via min politiske interesse ”historien med”,  i forhold til de beslutninger og tiltag der er foretaget på Østfyn gennem årene.

Jeg blev medlem af de konservative for knap 30 år siden og blev hurtigt valgt ind i vælgerforeningens bestyrelse og har tidligere været kandidat og haft forskellige andre tillidsposter lokalt. Det er således ikke nogen impulsiv handling at stille op for de konservative til kommunalvalget i 2017.

Min grundholdning er :

Fundamentet for mig som konservativ, er den sunde fornuft med respekt for samfundet, individet samt ansvar for den svage. Med en god økonomisk politik kan vi både værne om de svage og samtidigt udvikle og sikre kommunens drift for alle i Nyborg kommune – både borgere og virksomheder.

Mit fokus er fortsat god udvikling for kommunen og planer for  fremtiden bl.a. med stillingtagen til hvor  kommunen skal  bevæge sig hen. Her tænker jeg på  byudvikling og bosætning,  erhverv samt fokus på hvordan land og by  hænger sammen for hele kommunen – ikke kun Nyborg by – men også inklusive Ullerslev og  Ørbæk.

Med venlig hilsen

Henrik Sonne-Schmidt