En sikker borgerlig stemme!

Det Konservative Folkeparti i Nyborg Kommune er en sikker borgerlig stemme. Hvad mener vi når vi siger det?

Vi kommer altid til at arbejde for at maximere konservativ indflydelse, og for at sikre en god konservativ retning for Nyborg Kommune. Det er derfor 100% sikkert at vi kommer til at arbejde for at:

  • Skabe de bedste vilkår for vores erhvervsliv
  • Værne om den stramme og retfærdige udlændingepolitik
  • Styrke ældreplejen, så flere ældre kan få den trygge alderdom de fortjener
  • Skabe en grøn omstilling med vækst og arbejdspladser
  • Skabe de bedst mulige vilkår for god børnepasning i hele kommunen
  • Værne om vores kulturliv og historie

Dette var blot et par korte pointer om hvad en stemme på os vil gå til. Hvis du vil vide mere om de forskellige politiker, kan de enkelte områder findes her på hjemmesiden.

Vi kan også følges på Facebook: https://www.facebook.com/nyborg.konservative.dk