Børne-, unge- og skolepolitik

Alle fortjener en god start på livet. Det er vigtigt for os konservative at vi sender den næste generation godt og sikkert ud i samfundet. Det er dem der en gang skal overtage Danmark og overtage styringen for os. Vi mener at familierne skal tilbage i centrum igen, og at der naturligvis hører en god børne- og skolepolitik med til det. 

De unge skal ikke glemmes. Vores unge mennesker skal også have en god tilværelse i Nyborg kommune. Vi er en kommune for alle, også unge mennesker.

God og fleksibel børnepasning i hele kommunen

Der skal være god og fleksibel børnepasning i hele kommunen. Noget af det der kan være med til at skabe gode rammer for familielivet, er at mulighederne for børnepasning er gode og fleksible, og at forældrene er trygge ved at aflevere deres børn. Det er vores klare ønske at styrke både den kommunale og private børnepasning. Alle forældre skal kunne gå trygt på arbejde, og være sikre på at kunne nå at hente deres børn efter arbejde.

Skoler

Det Konservative Folkeparti ønsker at styrke kommunens skoler. Det gælder både vores friskoler, privatskoler og selvfølgelig vores folkeskoler. Vi mener at det er vigtigt at vores skoler får et løft. Vores skoler ligger ikke just i toppen på landsplan, og det vil vi gerne gøre noget ved.

Landspolitisk arbejder Den konservative Folkeparti på, at fagligheden skal i centrum. Det skal både være med fokus på at løfte de svageste elever, men også for at give plads til de stærkeste. Derfor mener vi at der skal laves forsøg med niveaudelt undervisning i dansk og matematik i 4.-9. klasse. Flere studier viser at det er en god ide for alle elever, og vi kan give lærerne redskaberne til at kunne målrette deres undervisning bedre til deres elever i de to fag.

Der skal også gives ekstra hjælp til skoler med elever der lider af tal- eller ordblindhed. De elever kræver nogle ekstra ressourcer, og det mener vi at Nyborg Kommune skal kunne levere. Alle børn skal kunne komme igennem folkeskolen, og skabe det liv de ønsker sig. Det kræver nogle gange ekstra hjælp, og det vil vi give de tal- og ordblinde elever. Dette gælder både i grundskolerne og på ungdomsuddannelser i Nyborg Kommune.

Indeklimaet på skolerne skal være i orden. Det er ikke nemt at koncentrere sig i undervisningen når indeklimaet ikke er godt. Det er derfor vigtigt at vi får rettet op på skolernes indeklimaer, og sikrer at eleverne undervises i nogle ordentlige lokaler.

Sikre veje og cykelstier

Man skal være tryg ved at færdes i trafikken, både som barn og voksen. Der er flere steder i Nyborg kommune hvor der godt kunne bruges en cykelsti, et fortov eller et lyskryds.vigtigt at vores skoler får et løft. Vores skoler ligger ikke just i toppen på landsplan, og det vil vi gerne gøre noget ved.

Det er vigtigt for Det Konservative Folkeparti at man kan sende sine børn sikkert i skole på cyklen om morgenen. Derfor foreslår vi at der laves en målrettet indsats for at styrke færdselssikkerheden for cyklister og gøre områderne omkring kommunen skoler så sikre som overhovedet muligt.
Det indebære tydelige skilte og nye og velholdte cykelstier, samt et kig efter konkrete steder der godt kunne bruge et lyskryds eller andre justeringer for at styrke sikkerheden for vores cyklister.

Som bilist skal man aldrig være i tvivl om hvordan man skal færdes på den vej man befinder sig på. Derfor mener vi at vi skal gøre en ekstra indsats for at vedligeholde vores skilte og rydde vejene hvis der ligger noget der kan forstyrre bilister.

Trivsel

Alle børn og unge fortjener en god barn- og ungdom. Det er aldrig rart at høre historier om børn og unge der ikke trives, eller ender i dårlige miljøer som resultat af dårlig trivsel og manglende hjælp i skolen.

Det Konservative Folkeparti vil styrke indsatsen for at vores børn og unge trives og holder sig væk fra miljøer der kan sende unge ud i misbrug eller lignende. Én del af den styrkede indsats, mener vi, skal være et løfte om at man som ung kun behøver ét telefonnummer til kommunen. Det skal forstået på den måde, at de unge der ikke trives ikke skal kastes mellem forskellige forvaltninger angående hvilket problem der skal løses, eller om man går fra at være 17 til 18 år gammel. Vi vil binde de udsatte unge til én medarbejder, og ikke bare behandle dem som en brik i et system. Vi skal gøre alt hvad vi kan for at sikre de unges trivsel, og et løfte om at vores unge ikke bliver kastet som en bold i det offentlige, er en start.
Vi mener også at samarbejdet mellem socialforvaltningen, folkeskolerne og Nyborg Gymnasium styrkes, og at der forebygges så meget som muligt.

Nej til stoffer!

Der er et problem med stoffer i Nyborg Kommune! Det mener vi der skal gøres noget ved. Alt for mange unge (og voksne) falder i fælden og begynder at tage eller prøve stoffer. Vi mener at samarbejdet mellem Nyborg Gymnasium, Nyborg Kommune, Fyns Politi og Nyborg Ungdomsråd skal styrkes, og at de forebyggende indsatser skal koordineres mellem parterne. Hvis en ung ender i misbrug, eller bliver taget i at sælge eller tage stoffer, vil vi sikre at både Forældre, kommunen, uddannelsesinstitutionen/arbejdspladsen og Fyns Politi bliver informeret så snart det bliver opdaget. Ikke for at udskamme personen, men for at man i fællesskab kan sætte ind for at få den unge ud af sit misbrug og tilbage på sporet.