En tryg alderdom

I Nyborg Kommune kommer der i de næste år flere ældre. Det kommer til at stille krav til vores ældrepleje og plejepersonalet. Det er vores ældre der gennem et langt liv har bygget det Danmark vi kender i dag. De mennesker der igennem et langt liv har skabt et bedre Danmark skal have en værdig alderdom – også i Nyborg Kommune.

En alderdom med valgmuligheder

Der er brug for flere plejehjemspladser i Nyborg Kommune. Der er simpelthen ikke nok pladser på vores plejehjem i Nyborg Kommune, og det resulterer i at flere ældre borgere enten ikke får den hjælp de har brug for eller er for længe i deres eget hjem. Derfor er det vigtigt for os, at vi i Nyborg Kommune udvider kapaciteten på vores plejehjem, og ansætter mere personale, så vi bedre kan følge med den demografiske udvikling.

Det er vigtigt at de ældre der står og venter på en plejehjemsplads ikke skal vente i mange måneder før der er plads. Det er ikke i orden at vi ikke investerer det der skal til for at tage os af vores ældre medborgere. Det Konservative Folkeparti vil derfor arbejde for at skabe flere plejehjemspladser i Nyborg Kommune.

Demens

Demens er blevet en folkesygdom. Vi skal i Nyborg Kommune være bedre til at tage os af vores demente.

Det Konservative Folkeparti vil kæmpe for bedre kommunale tilbud for de demente borgere i form af et demensplejecenter med plads og mulighed for at de ældre kan udfolde sig i de ting de stadig husker f.eks et værksted, en køkkenhave, drivhus samt mindre husdyr. Der er eksempler på sådanne plejehjem i hele landet, som vi kunne drage erfaringer fra i Nyborg Kommune.

Gode vilkår for plejepersonale

Der er ofte tale om at vores personale løber for stærkt. Der er ikke i orden at vi presser vores personale så meget, og skaber en stressende hverdag. Vi vil gøre op med den stressende hverdag, og gøre alt hvad vi kan for at vores plejepersonale kan komme glade på arbejde og komme hjem lige så glade.

Vi mener at der skal laves en bred trivselsundersøgelse blandt vores personale i ældreplejen. De ansatte skal høres om hvad de tænker der kunne gøres bedre, og om der er nogle konkrete ideer til løsninger. Det kan godt være at undersøgelser kommer til at vise at det er alle de problemstillinger vi kender, der skaber en stressende hverdag, men det kan også være at der kommer nogle nye problemer op, som vi ikke kender til. Vi skal finde rødderne til den stressende hverdag, og lave de ting om som kan gøre vores personales arbejdsdag så god som overhovedet muligt.

Teknologiske løsninger skal bruges til at gøre personalets dag nemmere. En ting der snakkes meget om, er at vores personale skal dokumentere alt for meget, og at der ikke er tid til real pleje. Man kunne som eksempel på klogt brug af teknologi, udstyre plejepersonalet med lydoptagere der automatisk laver rapporter eller lignende teknologier som kan gøre hverdagen nemmere for vores ansatte.

Finansiering skal følge med demografien

Det nytter derfor ikke at vi siger én ting, og gør noget andet. Når vi fra politisk side taler om at vores ældre medborgere skal have en værdi alderdom, så skal der selvfølgelig også tildeles flere penge til området når der kommer flere ældre. Det er sund fornuft.