En tryg alderdom med valgmuligheder

I Nyborg kommune kommer der i de kommende år flere og flere ældre. Det skal ikke ses som en byrde, men det kommer til at stille store krav til vores ældrepleje og vores plejepersonale. Det er vores ældre der igennem et langt liv har bygget det Danmark vi kender i dag. De mennesker der igennem et langt liv har skabt et bedre Danmark end det de fik af deres forældre, skal have en værdi alderdom. 

Afskaf "Længst muligt i eget hjem"-politiken

Demens

Gode vilkår for plejepersonale

Finansiering skal følge med demografien