Landsbyerne i kommunen

Nyborg kommune består af 24 landsbyer ud over selve Nyborg samt Ullerslev og Ørbæk.

Landsbyerne har rigtigt meget positivt at byde på. Ud over den smukke natur er de også beliggende, så det er forholdsvis nemt at komme til motor- og landeveje for dem der arbejder udenbys. Det er også et godt sted for børn at vokse op. Mange landsbyer har gode og aktive fællesskaber. Endeligt er huspriserne på et niveau, hvor det er muligt for unge førstegangskøbere at komme ind på ejendomsmarkedet.

Fra konservativ side mener vi, at landsbyerne er blevet oversete i mange år. Der bor trods alt næsten 1/3 af kommunens indbygger -der betaler den samme kommuneskat som resten. For os er det væsentligt – og noget vi vil arbejde aktivt for – at:

  • Der er flere og fleksible pasningsmuligheder i nærområdet for småbørnsfamilier
  • Der er trygge skoleveje
  • At der ser pænt og ordentligt ud på fællesarealer og at bede, vejbelægning og skiltning bliver tilfredsstillende vedligeholdt af kommunen.
  • Det mål tror vi bedre kan nås, hvis det er bestemte medarbejdere i Vej- og Park der har ansvaret for, at der ser pænt ud i de enkelte landsbyer.

Bedre vedligeholdelse af veje, skilte og offentlige arealer

Det er vigtigt at der ser pænt og ordentligt ud. Det nytter ikke noget at skilte ikke bliver lavet hvis de går i stykker, at bede ikke bliver passet og at vejbelægningen ikke vedligeholdes ordentligt.

Det Konservative Folkeparti vil arbejde for at landsbyernes vedligeholdelse bliver taget alvorligt, og at der gøres noget ved det. Vi vil bl.a. styrke Vej- og parks indsats i landsbyerne, og slå slag for at landsbyernes vedligeholdelse bliver prioriteret lige så højt som i Nyborg by, Ullerslev og Ørbæk.

God og fleksibel børnepasning

Der skal være god og fleksibel børnepasnings i hele kommunen. Noget af det der kan være med til at skabe gode rammer for familielivet, er at mulighederne for børnepasning er gode og fleksible, og at forældrene er trygge ved at aflevere deres børn. Det er vores klare ønske at styrke både den kommunale og private børnepasning. Alle forældre skal kunne gå trygt på arbejde, og være sikre på at kunne nå at hente deres børn efter arbejde.