Regionsrådsmedlemmer

Michael Nielsen
Regionsrådsmedlem
Morten Weiss-Pedersen
Regionsrådsmedlem
Roya Moore
Regionsrådsmedlem