Bestyrelsen

Thomas Egelund Krum

Formand

Jacob Rasmussen

Næstformand

Martin Veile Nørgaard Sønderby

Kasserer
Bestyrelsesmedlem

Søren Nielsen

Medlemsansvarlig
Sekretær

Henrik Sonne-Schmidt

Bestyrelsesmedlem

Per Kurt Olsen

Suppleant

Thomas Rydahl

Suppleant