Vi er klar til at gøre en god kommune bedre !

Kandidatlisten til kommunalvalget 21. november er klar. På denne side kan du læse om kandidater, holdninger og se læserbreve og aktiviteter. Meld dig ind og bliv en del af den konservative fremgang i dag!

Et levende demokrati består af engagerede borgere – og den direkte vej til politisk indflydelse går gennem medlemskab af et politisk parti.

Der er mange måder at være partimedlem på. Alt lige fra det rolige støttemedlemsskab til det aktivistiske medlemskab. Du bestemmer selv dit aktivitetsniveau, vi sætter stor pris på alle medlemmer.

Vores arrangementer giver afsæt for det, der er i centrum: Den politiske debat om Danmark, Østfyn og verden omkring os.

Så er du konservativ og borgerlig, så meld dig ind i dag.

Medbestemmelse på, hvem der tegner partiet lokalt. Både i vælgerforening og byråd

Det er medlemmerne der bestemmer hvem de skal stå på stemmesedlen – og i hvilken rækkefølge. Ved valgene til regionsråd og folketing sker valg og prioritering i samarbejde med medlemmerne i resten af regionen eller storkredsen

Få direkte kontakt til de folkevalgte

Alle kan naturligvis kontakte en politiker. Men som medlem er det ofte lettere at komme i dialog – og få sine synspunkter frem til beslutningstagerne. Ved større politiske begivenheder får medlemmerne ofte mail fra partiets ledelse. Så kommer baggrund og formål frem i “direkte form” – inden pressen begynder at bearbejde emnet.

Deltag i møder og arrangementer

I det omfang der er interesse og ønske om det, arrangerer bestyrelsen forskellige arrangementer som f.eks. virksomhedsbesøg, debatter og andet i hyggelige rammer blandt ligesindede.

Deltag i debatten online

Kontakt os

Henrik Boeriths

Formand

Michael Møller

Næstformand, Medlemsansvarlig

Ole Andersen

Økonomiansvarlig, Bestyrelsesmedlem

Michael Gertsen

Sekretær, Webmaster, Bestyrelsesmedlem

Henrik Sonne-Schmidt

Bestyrelsesmedlem

Louise Strunge Andersen

Bestyrelsesmedlem

Byrådskandidater

Byrådskandidat

Byrådskandidat

Byrådskandidat

Centrale konservative mærkesager