EN SKANDALE OG ET UTILGIVELIGT SVIGT

EN SKANDALE OG ET UTILGIVELIGT SVIGT

Der kommer dagligt nye afsløringer om det ulykkelige svigt, en række børn og forældre gennem en længere årrække har været udsat for, i Nyborg kommunes specialiserede socialområde.

Jeg sidder ikke i Social- og Handicapudvalget, men vil gerne give en uforbeholden undskyldning til alle dem, der har været berørt af kommunens svigt.

For jeg har siddet i byråd og økonomiudvalg i to år og har hørt borgerrådgiverens årsrapporter to gange. Jeg burde have stillet uddybende spørgsmål til de problemer, der blev peget på. Men jeg slog mig til tåls med informationerne om nye politikker, strategier, handlingsplaner og ledelsens fulde fokus.

Det vil jeg gerne sige undskyld for.

Jeg oplever, at jeg er blevet ført bag lyset af den tidligere ledelse. Det er et tillidsbrud.

I budgetforhandlingerne sidste år lykkedes det ellers mit parti at komme igennem med ekstra penge til uddannelse af socialrådgiverne, inden for dette område. Det er kompliceret stof, og jeg var bekymret for den andel af klagesager, hvor kommunen blev underkendt af ankenævnet.

Men det ser ikke ud til at have forandret billedet..

Familien er vores vigtigste og mest værdifulde fællesskab. En af kommunernes vigtigste opgaver er at hjælpe de borgere, der har behov for hjælp og støtte. Vi er til for borgerne – ikke omvendt.

Det kræver ansvarsfølelse og ordentlighed – både fra ansatte og politikere. Det forventes også, at administrationen melder klart ud til politikerne, hvis der er for få medarbejdere – eller der mangler viden – til at opgaverne kan løses tilfredsstillende.

Vi kan ikke ændre på det, der er sket. Men jeg ved, at der er socialrådgivere, der udfører et flot stykke arbejde, en ny socialchef, der nu har fået en “facitliste” fra BDO og en ny direktion, der har sat en lang række initiativer igang, for at rette skuden op.

Det er den anden skandale, der har været i Nyborg i denne valgperiode. For mit vedkommende kan jeg kun love at stille flere kritiske spørgsmål og følge op på, at borgerne altid mødes med respekt og forståelse – og hjælp inden for de rammer, vi har mulighed for. Og det er jeg sikker på, at resten af byrådet også vil.

 

Michael Gertsen

viceborgmester