Grøn omstilling er første trin på stigen

Læserbrev af de konservative spidskandidat:

 

Politiken for grøn omstilling er første trin på stigen

Som konservativ er det hjerteblod at passe på miljøet. Derfor er det positivt at kommunen nu har en politik for grøn omstilling i støbeskeen.

Oplægget –  der har været i høring – bærer dog præg af, at alle byrådets partier har medvirket.  Det er svært at finde punkter at være uenig i og det er med meget brede penselstrøg visionerne er beskrevet.

Men man skal jo begynde et sted.

Noget af det mest iøjnefaldende, er at der slet ikke er en plan for genbrug og cirkulær økonomi. Begge dele er nævnt i planen, men kun som fyld så det ligner, at der er noget til planen. Ingen steder er der tale om hvordan vi skal sortere vores affald (en af de mest grundlæggende ting ved en grøn omstilling og cirkulær økonomi). Det er foruroligende.

Når politikken skal udmøntes i konkret handling, forslår vi fra konservativ side, at vi styrker NFS og laver en plan for vores affaldssortering. En god start, er skraldespande der har indbygget affaldssortering. Så kan vi bl.a. sikre høj genanvendelse af vores ressourcer. Jo flere gange vi kan bruge de samme ressourcer, jo mere ”grøn vækst” kan vi skabe.

Det afgørende er nu, at politikken bliver efterlevet og ikke forbliver flotte ord på glitret papir. Uden på nogen måde at være bagstræberisk, kan jeg godt komme i tanke om et par politiske beslutninger i denne byrådsperiode, der på ingen måde rimer med oplægget til grøn omstilling.

Men nu må vi se fremad og fra konservative side er der vilje til at bygge videre på det oplæg, byrådet har under vedtagelse.

Vi skylder de kommende generationer at tage de grønne udfordringer seriøst. Så lad os skabe nogle ambitiøse rammer for en grøn omstilling i Nyborg kommune.

Med venlig hilsen

Michael Gertsen